TERMES D'ÚS

Aquest lloc web amb el contingut, és propietat de i és operat per GOSPETIT.COM (en endavant GOSPETIT) amb adreça a Mas San Climent, s/n 17813 La Vall de Bianya (Girona) i amb NIF 77916124J.

Cap contingut d'aquesta pàgina web ni de cap altre lloc web propietat de, operat o controlat per GOSPETIT pot ser copiat, reproduït, republicat, pujat, exposat, transmès o distribuït en qualsevol forma.

En el cas que s'obtingui, mitjançant descàrrega, còpia del codi font, o altres, una còpia del contingut de tota o part d'aquest lloc web, aquesta obtenció estarà permesa, per a ús personal i mai per a ús comercial, amb la condició de que mantinguin intactes les notes de drets d'autor i d'altres propietats. 

Tota modificació o ús del contingut per a un altre propòsit és una violació dels drets d'autor de GOSPETIT i dels seus drets de propietat. A efectes d'aquests termes, l'ús de qualsevol contingut en qualsevol altre lloc web o xarxa d'ordinadors està prohibit.

Totes les marques de producte, marques de servei i noms de marques són propietat de GOSPETIT i de les empreses del seu grup. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta implícitament les presents condicions d'ús. Si no està d'acord amb aquests termes d'ús, si us plau NO UTILITZI aquest lloc web. 

Si us plau, consulteu aquests termes periòdicament per possibles canvis.


ProtecciÓ de dades de carÀcter personal

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, GOSPETIT l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en emplenar el formulari que apareix en aquesta web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable és GOSPETIT. 

Pot exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal de 13 de desembre), mitjançant escrit a GOSPETIT.COM, Mas San Climent, s/n 17813 La Vall de Bianya (Girona) o per email a legal@gospetit.com.

La recollida de les seves dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferts en aquesta web. GOSPETIT farà ús de les dades de caràcter personal per vostè facilitades, exclusivament per les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

GOSPETIT informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat. 

Tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, amb relació a les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

Per més informació, preguem consulti l'apartat de privacitat.
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GOSPETIT es reserva el dret de modificació sense previ avís mitjançant la simple actualització d'aquest document. 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), i Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), GOSPETIT li informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquells dades a les quals GOSPETIT accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol•licitud o contractació d'altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de GOSPETIT, dels serveis oferts en aquest lloc web, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és GOSPETIT qui podrà exercir els seus drets ARCO d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la llei. 

El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en els formularis inclosos al lloc web podrà tenir com a conseqüència que GOSPETIT no pugui atendre la seva sol•licitud. 

La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat de realitzar el desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts al lloc web; confeccionar estadístiques, i remetre publicitat d'altres productes i serveis, avisos, ofertes i, en general , informació de caràcter comercial d'interès, ja sigui de GOSPETIT o d'una altra empresa del grup.

De conformitat amb el que preveuen els articles 11 i 34.e) de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis que GOSPETIT li ofereix, tant a escala nacional com internacional, demanem igualment el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a favor de filials o entitats col•laboradores. 

GOSPETIT es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per les finalitats indicades. 

Igualment, l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 

Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSI.